Privatumo politika

Asmens duomenų apsauga ir slapukai (angl. cookies)

14.1. Pirkėjas, patvirtindamas  šias Taisykles sutinka, jog jo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo elektroninėje parduotuvėje tikslais prekių užsakymo priėmimui ir vykdymui. Pardavėjas tvarko pirkėjo duomenis neilgiau nei tai būtina užsakymo vykdymui ar esant kitiems teisiniams pagrindams tvarkyti tokius duomenis.

14.2. Pirkėjas, sutikdamas, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje tikslu, taip pat sutinka, kad jo nurodytais elektroninio pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, kurie būtini prekių užsakymui įvykdyti.

14.3. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktų numatyta tvarka.

14.4. Pirkėjas, pageidaujantis užsakyti Pardavėjo internetinėje parduotuvėje siūlomas partnerių paslaugas, gali tai padaryti išreikšdamas sutikimą, kad aiškiai nurodyti jo asmens duomenys būtų perduodami atitinkamam partneriui užsakomų paslaugų suteikimo tikslu.

14.5. Pirkėjas turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, pateikdamas tokį prašymą pardavėjui 1.2 punkte nurodytais kontaktais, pateikti skundą priežiūros institucijai, taip pat, gauti išsamią informaciją apie jo kaip duomenų subjekto teises ir jų įgyvendinimą [paspaudus čia].

14.6. Pardavėjas įsipareigoja gerbti pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją ir asmens duomenis tvarkyti tik teisės aktų, įskaitant Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) nustatyta tvarka, įgyvendinant atitinkamas technines ir organizacines apsaugos priemones.

14.7. Slapukas – mažas tekstinis dokumentas, turintis unikalų identifikacijos numerį, kuris yra perduodamas iš interneto svetainės į asmens kompiuterį, kad būtų galima atskirti asmens kompiuterį, naršyklės tipą ir matyti asmens veiklą internete. Unikalus numeris identifikuoja asmens naršyklę kiekvieną kartą asmeniui apsilankius interneto svetainėje. Slapukai neleidžia įsiminti asmeninės informacijos (tokios kaip asmens vardas ir adresas). Svetainėse slapukai naudojami, siekiant vesti statistiką, tokią kaip asmenų apsilankymų interneto svetainėje skaičius ir srautas. Tokia informacija nebūna susieta su asmenine informacija. Asmuo gali bet kada išjungti slapukų naudojimą, tačiau be slapukų kai kurios interneto svetainės funkcijos gali neveikti arba veikti netinkamai. Daugiau informacijos apie slapukus

14.8. Slapukų naudojimo tikslai:

14.8.1. Parduotuvės krepšelio formavimui (svetainės pagrindinei veiklai vykdyti). Naudojantis interneto svetaine, iš kliento gali būti pareikalauta atlikti registraciją tam, kad jis galėtų užsakyti prekes. Tokiu atveju kliento reikalaujama pateikti asmens duomenis (tokius kaip vardas, el. pašto adresas, telefonas ir pan.). Bendrovė turi teisę savo nuožiūra visais teisėtais būdais naudotis visa asmens pateikta informacija ir duomenimis, kuriuos asmuo pateikia atlikdamas registraciją arba kitais būdais. Slapukas, krepšelio formavimui, sukuriamas, kai vartotojas įkelia prekes į krepšelį, o Ištrinamas, kai vartotojas uždaro (atsijungia) svetainės langą (baigia sesiją).
Galite leisti įrašyti slapukus arba jų atsisakyti. Dauguma žiniatinklio naršyklių automatiškai priima slapukus, bet galite pakeisti savo naršyklės nuostatas, jei norite nepriimti slapukų arba gauti įspėjamąjį pranešimą prieš juos įrašant. Paskaitykite savo naršyklės instrukcijas ar tiesiog sužinokite daugiau apie šias funkcijas.

14.8.2. Duomenų subjekto sutikimo nereikia, jei slapukai yra naudojami internetinės parduotuvės svetainėje pirkėjo pasirinktų prekių krepšeliui formuoti ir pan.

14.8.3. Jokie asmeniniai kliento duomenys nėra kaupiami slapukų pagalba.

14.8.4. Būtinų slapukų įrašymo metu jokiems tretiesiems asmenims informacija nėra teikiama.

14.9. Daugiau informacijos apie asmens duomenų tvarkymą ir (ar) Jūsų kaip duomenų subjekto teises esame pasiruošę Jums asmeniškai pateikti susisiekus su mumis 1.2 punkte nurodytais kontaktais.